Có thể nắm vững tiếng Nhật thượng cấp một cách thiết thực

Tại khóa tiếng Nhật thực dụng,mỗi ngày sẽ có 2 tiết học tiếng Nhật,nội dung giờ học là luyện thi N1.Có thể mài dũa tiếng Nhật không chỉ trong cuộc sống ,và đương nhiên là cả tiếng Nhật cần trong công việc.
 

Nắm vững tiếng Nhật kinh tế!Đối sách kì thi BJT cũng đáp ứng được!

Học và nắm vững nhiều tiếng Nhật dùng trong kinh tế, đọc và viết các vă bản kinh tế(mail,thư,thuyết trình v.v..)Ngoài ra,nếu học đối sách kì thi BJT(Business japanese Profiency Test),sẽ càng nâng cao hơn năng lực giao tiếp tiếng Nhật.
 

Trang bị cho bản thân tri thức và kĩ năng kinh tế

Học và nắm vững các tri thức từ nghiệp vụ kinh tế thực tiễn,cách trao đổi với đối tác,ngay cả giao thương và mậu dịch quốc tế.
Ngoài ra,còn cả các chế độ xã hội liên quan,giao tế trong công việc và cuộc sống.Hơn nữa,còn có thể thu thập được các thông tin cần thiết khi muốn lập nghiệp tại Nhật Bản.
 

Trang bị cho bản thân năng lực thiết kế sự nghiệp cho chính mình

Dựa vào các kiểm tra thích hợp mà tiến hành phân tích bản thân,và xác nhận tương lai cho bản thân!Học về công tác tìm việc tại Nhật Bản(Viết CV,phỏng vấn v.v...)hơn nữa còn nghiên cứu sâu hơn về văn hóa cũng như giao tiếp sau khi vào công ty.