YÊU CẦU CHIÊU SINH

 
Hãy tải các tài liệu về hướng dẫn nhập học(yêu cầu chiêu sinh,hướng dẫn nộp hồ sơ)・Hồ sơ nhập học(form đăng kí v.v..).Ngoài tiếng Nhật, còn có các phiên bản ngôn ngữ khác, xin hãy tham khảo.

KHÓA TIẾNG NHẬT TỔNG HỢP , KHÓA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG

1. Nhập học bằng visa du học

Hướng dẫn nhập học(Visa du học)
Yêu cầu chiêu sinh(PDF 754KB)
 
Hướng dẫn nộp hồ sơ(Visa du học)
(D)Trung Quốc・Bangladesh・Việt Nam・Mông Cổ・Myanmar(PDF 1.4MB)
(S)Các nước khác(PDF 1.2MB)
 
Bộ hồ sơ nhập học(Visa du học)
Form nhập học(PDF 589KB)
Lý do du học(PDF 60KB)
Người bảo lãnh(PDF 35KB)
 

2. Mang visa khác

Hướng dẫn nhập học
Yêu cầu chiêu sinh(PDF 406KB)
 
Bộ hồ sơ nhập học(Visa khác)
Yêu cầu chiêu sinh(PDF 533KB)