KÍ TÚC XÁ SINH VIÊN

 

CÁC KTX TRƯỜNG CÓ THỂ GIỚI THIỆU

LOẠT NHÀ CHATEU:

MIỄN PHÍ CÁC THIÊT BỊ KÌ ĐẦU VÀ CÓ BÃI GIỮ XE MIỄN PHÍ.TƯƠNG ĐỐI GẦN TRƯỜNG NÊN ĐƯỢC NHIỀU HỌC SINH CHỌN.

FANTANA UEHONMACHI:

LÀ KTX CHUYÊN DÙNG CHO NỮ,CÓ CỦA KHÓA TỰ ĐỘNG NÊN CÓ THỂ AN TÂM.

CÓ KTX CHUYÊN CHO HỌC VIỆN OSAKA YMCA (TENNOJI) VÀ KTX CHUYÊN CHO TRƯỜNG CHUYÊN MÔN  QUỐC TẾ OSAKA YMCA(TOSABORI),VÀ KTX DÙNG CHUNG CHO CẢ 2 TRƯỜNG.
VÀ NHIỀU KTX KHÁC NỮA, XIN HÃY THAM KHẢO ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT
学生宿舎(740KB PDF)