KHÓA TIẾNG NHẬT TỔNG HƠP

THỜI HẠN PHÍ TUYỂN LỰA PHÍ NHẬP HỌC HỌC PHÍ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÍ GIA NHẬP
PHÍ TÀI LIỆU TỔNG
6 THÁNG 20,000 YÊN 100,000 YÊN 360,000 YÊN 3,600 YÊN 4,000 YÊN 487,600 YÊN
1 NĂM 720,000 YÊN 7,000 YÊN 8,000 YÊN 855,000 YÊN
1 NĂM RƯỠI 1,080,000 YÊN 10,600 YÊN 12,000 YÊN 1,222,600 YÊN
2 NĂM 1,440,000 YÊN 14,000 YÊN 16,000 YÊN 1,590,000 YÊN

KHÓA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG

THỜI HẠN PHÍ TUYỂN LỰA PHÍ NHẬP HỌC HỌC PHÍ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ SINH VIÊN
PHÍ GIA NHẬP
PHÍ TÀI LIỆU TỔNG
3 THÁNG - 50,000 YÊN 170,000 YÊN 1,800 YÊN 2,000 YÊN 223,800 YÊN
6 THÁNG 20,000 YÊN 100,000 YÊN 340,000 YÊN 3,600 YÊN 4,000 YÊN 467,600 YÊN
9 THÁNG 510,000 YÊN 5,400 YÊN 6,000 YÊN 641,400 YÊN
1 NĂM 680,000 YÊN 7,000 YÊN 8,000 YÊN 815,000 YÊN
1 NĂM 3 THÁNG 850,000 YÊN 8,800 YÊN 10,000 YÊN 988,800 YÊN
1 NĂM 6 THÁNG 1,020,000 YÊN 10,600 YÊN 12,000 YÊN 1,162,600 YÊN
1 NĂM 9 THÁNG 1,190,000 YÊN 12,400 YÊN 14,000 YÊN 1,336,400 YÊN
2 NĂM 1,360,000 YÊN 14,000 YÊN 16,000 YÊN 1,510,000 YÊN

  • Cần có được visa du học trên 6 tháng(Những bạn đã có visa khác thì không cần visa du học.)
  • Những bạn đã có visa khác thì không cần đóng 20,000 yên phí tuyển lựa.
  • Dù học khóa trên 1 năm thì chúng tôi vẫn thu học phí theo đơn vị mỗi 6 tháng.Hãy đóng tiền nhập học trong lần đầu.
  • Ngoài những phí trên bảng, còn có những phí khác .Như phí sách  giáo khoa cho một học kì(6 tháng)là khoảng 7,000 yên,sẽ thu khi thông báo lớp học.
  • Có chế độ giảm giá học phí và phí nhập học.Vui lòng vàođâyđể có thông tin chi tiết hơn

 

<Lớp đối sách dự thi>

  • Về cơ bản, lớp đối sách dự thi của lớp chuẩn bị học lên là sẽ chọn 2 trong các môn cân thiết và sẽ học vào buổi chiều từ thứ 2~ 6. (1 môn là 2 giờ x 2 buổi / tuần)
  • Trong trường hợp học 3 môn trở lên thì từ môn thứ 3 trở lên phải đóng thêm tiền.học phí.1 môn (2 giờ )thêm cho 8 tuần  15,000 yên