KHÓA TIẾNG NHẬT TỔNG HƠP

THỜI HẠN PHÍ TUYỂN LỰA PHÍ NHẬP HỌC HỌC PHÍ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ SINH VIÊN

PHÍ GIA NHẬP
PHÍ TÀI LIỆU TỔNG
6 THÁNG 20,000 YÊN 100,000 YÊN 360,000 YÊN 3,600 YÊN 4,000 YÊN 487,600 YÊN
1 NĂM 720,000 YÊN 7,000 YÊN 8,000 YÊN 855,000 YÊN
1 NĂM RƯỠI 1,080,000 YÊN 10,600 YÊN 12,000 YÊN 1,222,600 YÊN
2 NĂM 1,440,000 YÊN 14,000 YÊN 16,000 YÊN 1,590,000 YÊN

KHÓA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG - BUSINESS PLUS

THỜI HẠN PHÍ TUYỂN LỰA PHÍ NHẬP HỌC HỌC PHÍ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ SINH VIÊN
PHÍ GIA NHẬP
PHÍ TÀI LIỆU TỔNG
3 THÁNG - 50,000 YÊN 170,000 YÊN 1,800 YÊN 2,000 YÊN 223,800 YÊN
6 THÁNG 20,000 YÊN 100,000 YÊN 340,000 YÊN 3,600 YÊN 4,000 YÊN 467,600 YÊN
9 THÁNG 510,000 YÊN 5,400 YÊN 6,000 YÊN 641,400 YÊN
1 NĂM 680,000 YÊN 7,000 YÊN 8,000 YÊN 815,000 YÊN
1 NĂM 3 THÁNG 850,000 YÊN 8,800 YÊN 10,000 YÊN 988,800 YÊN
1 NĂM 6 THÁNG 1,020,000 YÊN 10,600 YÊN 12,000 YÊN 1,162,600 YÊN
1 NĂM 9 THÁNG 1,190,000 YÊN 12,400 YÊN 14,000 YÊN 1,336,400 YÊN
2 NĂM 1,360,000 YÊN 14,000 YÊN 16,000 YÊN 1,510,000 YÊN

  • Cần có được visa du học trên 6 tháng(Những bạn đã có visa khác thì không cần visa du học.)
  • Những bạn đã có visa khác thì không cần đóng 20,000 yên phí tuyển lựa.
  • Dù học khóa trên 1 năm thì chúng tôi vẫn thu học phí theo đơn vị mỗi 6 tháng.Hãy đóng tiền nhập học trong lần đầu.
  • Ngoài những phí trên bảng, còn có những phí khác .Như phí sách  giáo khoa cho một học kì(6 tháng)là khoảng 7,000 yên,sẽ thu khi thông báo lớp học.
  • Có chế độ giảm giá học phí và phí nhập học.Vui lòng vàođâyđể có thông tin chi tiết hơn

 

<Lớp đối sách dự thi>

  • Về cơ bản, lớp đối sách dự thi của lớp chuẩn bị học lên là sẽ chọn 2 trong các môn cân thiết và sẽ học vào buổi chiều từ thứ 2~ 6. (1 môn là 2 giờ x 2 buổi / tuần)
  • Trong trường hợp học 3 môn trở lên thì từ môn thứ 3 trở lên phải đóng thêm tiền.học phí.1 môn (2 giờ )thêm cho 8 tuần  15,000 yên