MỤC ĐÍCH TÌM VIỆC

HOME > Với mục đích tìm việc

実用日本語コース授業風景

KHÓA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG

 
 
Đây là khóa học giảng dạy tiếng Nhật được sử dụng thực tế trong cuộc sống, công việc,hoặc dành cho các bạn muốn tìm hiểu/nghiên cứu ngôn ngữ trước khi học.Từ lớp sơ caaps~trung cấp,ngoài giảng dạy các kiến thức cơ bản ra, chúng tôi tổ chức giảng dậy 4 kĩ năng theo hình thức chia ra "nghe・nói" ,"đọc ・ viết", để các bạn có thể tập tủng và nâng cao hiệu quả việc học.Tại lớp thượng cấp, phân nửa giờ học sẽ là lớp tự chọn,trong 3 hạng mục là "Hàn lâm","Kinh tế","Văn hóa", các bạn có thể chọn đến 5 lớp học tự chọn tùy vào mục đích học tập của bản thân.
 

ビジネスぷらすイメージ

Business Plus

Trang bị cho bản thân tiếng Nhật có thể hỗ trợ cho cả công việc và cuộc sống

 
Tại lớp thượng cấp của khóa thực dụng(lớp J7~J9),chúng ta sẽ học đồng thời tiếng Nhật và các giờ học liên quan đến kinh tế.Trong tình trạng mà các nhân lực quốc tế đang rất cần thiết như hiện nay, thì việc các doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự nước ngoài đang tăng lên.Đây là khóa học rất thích hợp đối với các bạn muốn học tiếng Nhật, sau đó vân dụng vào các hoạt động kinh tế quốc tế.
※Đây là khóa học dành cho các bạn đã đỗ chứng chỉ N2 trở lên